Delta Plus sp. z o.o.

Al. Wojska Polskiego 18
41-500 Chorzów

NIP: 627-239-44-24

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000078131
(Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS)

Kapitał zakładowy: 50.000 PLN